News

WENDY MONEY EXCHANGE CO. LTD.

กิจกรรม Like and Share


ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม Like and Share ใน FB เพจ Wendy Exchange ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562

Read more

Wendy Exchange แลกเงินต่างประเทศ โดยจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้แล้ว


ลูกค้าสามารถซื้อเงินต่างประเทศ โดยชำระผ่านบัตรเครดิตได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียง 2.2%

Read more

กฎหมายใหม่ ญี่ปุ่นเตรียมเก็บภาษีขาออกนอกประเทศ


คนไทยก็ต้องจ่าย ญี่ปุ่นเตรียมเก็บภาษีขาออกนอกประเทศ ราว 300 บาท เริ่ม 7 ม.ค. 62 นี้เป็นต้นไป

Read more

Wendy Exchange สำนักงานใหญ่ เปิดให้บริการแล้ว


สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท เปิดให้บริการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 9.00 - 18.00 น. ทุกวัน

Read more